بلاگ

الگو رایگان خیاطی-پالتو-خیاطی بدون دیدگاه

آموزش دوخت پالتو غیر قرینه

آموزش دوخت و الگوی پالتو غیر قرینه

در این پست آموزش خیاطی آموزش تصویری و مرحله به مرحله ی آماده کردن الگو و دوخت این پالتوی زیبا قرار داده شده است.

مرحله اول:

پالتو

مرحله دوم

پالتو

مرحله سوم

پالتو

مرحله چهارم

پالتو

نظر