بلاگ

آموزش خیاطی-الگو رایگان خیاطی بدون دیدگاه

الگو حوله حمام

الگو حوله حمام کلاهدار

حوله حمام یکی از ملزوماتی است که دوختن آن لذت بخش است. در این پست آموزش خیاطی با یک مدل آموزش حوله حمام یا حوله پالتویی آشنا میشویم.

حوله حمام

مرحله اول :

حوله حمام

مرحله دوم :

حوله حمام

تهیه کلاه :

ابتدا یک مستطیل در ابعاد ۴۰ در ۵۰ ببرید.

نظر