بلاگ

آموزش خیاطی-الگو رایگان خیاطی-خیاطی-لباس کودک بدون دیدگاه

دوخت و طراحی الگو لباس کودک بر اساس متد مولر

دوخت و الگو لباس بچه گانه بر اساس متد مولر

با یک جلسه دیگر از آموزش خیاطی در خدمتتون هستیم

قسمت اول ( شناسایی اندام و اندازه های کودکان)

لباس کودک به دلیل شرایط خاص کودکان از ابتدای رشد تا بلوغ مستلزم حساسیت و دقت بیشتری در انتخاب طرح، مدل، رنگ, دوخت و جنس پارچه می باشد. در این کتاب از روش ترسیم الگو های پایه به روش مولر استفاده شده است، این روش در الگوسازی بیش از یک قرن سابقه دارد.  در این مطلب سعی بر آن بوده که از بهترین و کاربردی ترین روش الگوسازی در دنیا استفاده شود.

انواع اندام بر اساس قد و اندازههای عرضی
کودکان براساس اندازه تمام قد و وزن شان به دو گروه درشت اندام و لاغر اندام تقسیم بندی می شوند. با بررسی جدول سایزهای مختلف، اندازه های عرضی پسران ۱ الی ۲ سانتی متر از اندازه های عرضی دختران بیشتر است. سرعت رشد در کودکان زیاد است، در طول یک سال ۵ تا ۷ سانتی متر به قدشان و ۲سانتی متر به اندازه های عرضی آنها اضافه می شود.

جدول اندازه کودکان

در تصویر زیر اندازه گیری های کودک آورده شده است:

دوخت لباس کودکان

 

در دو جدول زیر اندازه های مربوط به دختران و پسران آورده شده است. توجه داشته باشید که اندازه هایی که در جدول پسران آورده نشده است با اندازه های جدول دختران یکی است.

جدول اندازه کودکان

دوخت و جدول اندازه کودکان

علائم و نشانه ها در خیاطی

به نظر شما عالئم و خطوط ترسیم شده روی تصویر پایین نشان دهنده چیست؟
آیا می توانید هر کدام از این عالئم و نشانه ها را دسته بندی کنید؟
این عالئم قراردادی، در ترسیم الگو و دوخت ما را در شناخت صحیح تر الگو راهنمایی می کند، این علائم، خطوط ونشانه ها قراردادی هستند.

دوخت

نظر