بلاگ

آموزش خیاطی 2 دیدگاه

کنترل حلقه آستین

کنترل حلقه

۱ . ساسون های سر شانه جلو و پشت بالاتنه را سنجاق نموده ئ الگوی جلو و پشت بالاتنه را در محل خط سرشانه ، مماس با یکدیگر قرار دهید . آنگاه به وسیله ی متر ایستاده ، و دور تا دور حلقه آستین را اندازه بگیرید و ان را با اندازه ی اصلی دور حلقه آستین اندام مقایسه کنید .

مثال :

دور حلقه استین اصلی ۳۶ سانتی متر و دور حلقه استین اگر ۳۸ سانتی متر باشد ، اختلاف این دو حلقه ، ۲ سانتی متر می باشد . باید نصف این اندازه را از قسمت جلوی سرشانه و نصف دیگر را در قسمت پشت سر شانه کسر نموده . نقاط A و B سرشانه های جدید می باشند.

آستین

 

۲ . اگر دور حلقه استین تنگ تر از دور حلقه استین اصلی باشد ، باید اختلاف موجود را از خط پهلو جلو و پشت به یک نسبت پایین امده ، حلقه جدید را مطابق شکل رسم نموده

مثال :

دور حلقه استین امدام               ۴۰ سانتی متر

دور حلقه استین الگو                 ۳۷ سانتی متر

۴۰ سانتی متر منهای ۳۷ سانت مساوی ۳

۳ تقسیم بر ۲ مساوی ۱٫۵ سانتی متر

از هر طرف ۱٫۵ سانتی متر اضافه کنید .

نقاط A  و B حلقه استین جدید الگو می باشد

آستین

۳ . اگر دور حلقه استین الگو ، گشاد تر از حد معمول باشد ، دو ساسون به صورت اریب روی حلقه آستین جلو و پشت رسم نموده و سپس آن را بسته ، به ساسون سرشانه منتقل کنید و حلقه استین را دوباره ترمیم کنید .

آستین

مثال :

دور حلقه استین اندام             ۴۰ سانتی متر

دور حلقه استین الگو              ۴۴ سانتی متر

۴۴ منهای ۴۰ مساوی ۴

۴تقسیم بر ۲ مساوی ۲

در قسمت جلو و پشت ۲ سانتی متر ساسون بگیرید

کنترل سر شانه

از سر شانه جلو یک سانتی متر کم و به سرشانه پشت یک سانتی متر اضافه کنید تا حالت کشیدگی در جلوی لباس از بین برود .

آستین

2 دیدگاه برای این مطلب ثبت شده

 1. مرجان رستمی

  عالی هستین شما عاللللللی

  پاسخ
  • هنرانه

   سپاس از توجه شما مریم عزیز

   پاسخ

نظر