بلاگ

آموزش خیاطی-الگو رایگان خیاطی-خیاطی-یقه بدون دیدگاه

یقه آمریکایی جدید خوابیده

یقه جدید آمدیکایی همراه با الگو دوخت

با یک جلسه دیگر از آموزش خیاطی در خدمتتون هستیم

در این قسمت از آموزش خیاطی به آموزش یک مدل یقه آمریکایی پرداخته شده است.

این مدل را میتوان در انواع مانتوهای تابستانی یا زمستانی و پالتو پیاده کرد.

یقه

نظر