رمز خود را فراموش کرده اید ؟

ساخت حساب کاربری

هنرانه یک پلتفرم و بستر برای ایجاد ارتباط بین هنرجویان و خیاطان و مربیان میباشد که در آن هنرجویان میتوانند الگوی خیاطی ، آموزش خیاطی ، و لباس خود را سفارش دهند

استادان و خیاطان نیز میتوانند مدل خیاطی طراحی کنند و به فروش برسانند ، همچنین میتوانند آموزش ویدیویی ضبط کنند و بفروشند و نیز میتوانند سفارش طراحی و خیاطی لباس را دریافت کنند

هنرانه توسط سینا اکبری راه اندازی شده است

بالا