سفره هفت سین

چند ایده برای تزیین سفره هفت سین تخم مرغ تخم مرغ نماد زایش و باروری خوبی ها در سفره هفت سین بشمار می آید. در گذشته تخم مرغ را به عنوان عیدی به بچه ها می دادند به همین دلیل خانم ها تعداد زیادی تخم مرغ رنگی در رنگهای مختلف آماده می کردند. از رنگهای