مرحله اول اصول رسم الگوی آستین

مرحله اول

کادر آستین

خط عمودی بر خط حلقه آستین در نقطه ( ۱ ) رسم کنید تا با حلقه آستین در قسمت داسی شکل حلقه استین جلوی بالاتنه مماس شود

از قسمت ۱ تا ۲ = یک سوم اندازه حلقه آستین بالاتنه جلو و پشت ، از نقطه ۲ ، خطی عمود در عرض الگو رسم کنید.

از قسمت ۱ تا ۳ = خط (قسمت ۱ تا ۲ )، از این نقطه خط عمودی خارج کنید تا نقطه ی ( ۴ ) را در خط داسی شکل حلقه آستین پشت قطع کند وآن را در ادامه دهید تا نقطه ی موازنه حلقه استین پشت مشخص شود.

از قسمت ۱ تا ۵ = یک دوم اندازه (قسمت ۱ تا ۳ ) نقطه موازنه ( ۵A ) در حلقه آستین جلو را مشخص کنید.

قسمت ۶ = نقطه ی سر شانه در بالاتنه جلو

قسمت ۵ تا ۷ = به اندازه خط منحنی ( قسمت ۵ تا ۶ ) به اضافه ۱ سانتی متر است ( برای افرادی که بازوی پهن دارند + ۲ یا ۳ سانتی متر کنید یا آن ها که می خواهد دست در استین راحت تر حرکت کند ) . نقطه موازنه را در بالای استین در نقطه ( ۷ ) مشخص کنید.

قسمت ۸ = نقطه سر شانه در بالای تنه پشت

قسمت ۷ تا ۹ = اندازه منحنی ( قسمت ۴ تا ۸ ) به اضافه ۱ سانتی متر است ( برای افرادی که بازوی پهن دارند یا می خواهند دست در استین راحت تر حرکت کند + ۲ یا ۳ سانتی متر ) . نقطه های ۷ و ۹ را با یک خط مستقیم به یکدیگر وصل کنید ، نقطه ی ( ۹ ) موازنه ی  حلقه استین پشت است

قسمت ۱۰ = نقطه ی موازنه ی زیر بغل

در تصویر زیر الگو و قسمت ها  و نقطه ها را نشان میدهد

آستین

اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

2 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید