آموزش خیاطی شلوار

آموزش خیاطی غیر حضوری

کلاس غیرحضوری آموزش خیاطی برای شرکت در دوره های ؛یر حضوری آموزش خیاطی بایستی با خیاطی اولیه و دوخت پایه آشنایی داشته باشید. اطلاعات دوره آستین به شرح زیر میباشد: برگزاری دوره شلوار ویژه عید شامل ۸ مدل شلوار جدید ۲۰۱۸ اشکالات اندامی شلوارت نکات دوختی در پیچش شلوار دوخت زیپ شلوار کش دوزی کمر