یقه کاپ

آموزش دوخت و الگوی یقه کاپ والان دار با یک جلسه دیگر از آموزش خیاطی در خدمتتون هستیم یقه کاپ یا آستین کاپ سه نوع مختلف دارد که هنرانه در این پست آموزشی به آموزش یک مدل آن میپردازد. در این مدل که به کاپ والان دار شناخته میشود شاهد یک تکه والان مانند در