حوله نوزاد

آموزش دوخت حوله نوزاد

دوخت حوله نوزاد  حوله نوزاد یکی از موارد مهم در تهیه لباس نوزاذ است. چرا که شست و شو و نظافت مرتب نوزادان بسیار مهم است و پوست آنها را با طراوت و لطیف نگه میدارد. شاید برای شما هم جالب و لذت بخش باشد که برای نوزاد خود و حتی دیگران لباس بدوزید. دوخت