اندازه گیری استاندارد اندام با یک جلسه دیگر از آموزش خیاطی در خدمتتون هستیم در این مقاله با نحوه اندازه گیری استاندارد در خدمتتون هستیم بیشترین درصد جمعیت را درصد قد متوسط تشکیل میدهد. اگر چه دور سینه خانم ها با یکدیگر متفاوفت است،ولی روند کلی افزایش وزن همان روند قد است در تصویر سمت

اندازه های مورد نیاز برای رسم الگو

اندازه های مورد نیاز برای رسم الگو   ?بالاتنه جلو ?بالاتنه پشت ? قد یا بلندی باسن ? دور گردن ? دور سینه‌ ? دور کمر ? دور باسن ? فاصله سینه ? قد یا بلندی سینه ? کارور جلو ? کارور پشت ? سرشانه ? قد آستین تا آرنج ? قد آستین تا مچ