کیف مناسب با فرم اندام من کدام است

کیف مناسب  فرم اندام من کدام است؟ برای داشتن استایل مناسب اولین گام شناسایی و شناخت فرم بدن می باشد . با دانستن این نکته می توان لباس و کیف مناسب فرم اندام را انتخاب کرد و با پوشاندن نواقص اندامی به تناسب اندام رسید. با ایستادن جلوی آینه و نگاه کردن به خود می