آموزش بستن شال و روسری متناسب با فرم صورت

 آموزش نحوه صحیح بستن  روسری انتخاب یک روسری ویا شال مناسب و نحوه صحیح سر کردن آن در استایل یک خانم بسیار اهمیت دارد . شما حتی اگر مدل مانتو و یا کیف و کفش مناسب برای خود انتخاب کنید اما روسری یا شال مناسب با لباس خود انتخاب نکنیدو یا آن را به درستی