پارچه

آشنایی با انواع جنس پارچه با یک جلسه دیگر از آموزش خیاطی در خدمتتون هستیم الیاف، ماده‌ی اولیه صنعت نساجی است. الیافی که در این صنعت به کار برده می‌شود، به دو دسته اصلی الیاف طبیعی و الیاف مصنوعی تقسیم بندی می‌شود. الیاف طبیعی مانند: پنبه، ابریشم و الیاف مصنوعی مانند نایلون، پلی استر و