مردانه

چی بپوشم این بار از نوع مردانه

چی  بپوشم مردانه مختص  آقایان چی بپوشم برای آقایان و نوع مردانه‌اش راستش کمی سخت است با اینکه به مانند خانم‌ها خیلی پیچیدگی و شلوغ کاری ندارند، اما همین مشخص بودن موضوع و اینکه همه چیز روشن و واضح است از پیراهن، شلوار، کت و آکسسوری  های مانند ساعت، دستبند، دکلته و عینک و غیره…