شناسایی اصول رسم الگوی بالاتنه بدون ساسون

اصول رسم الگو بالاتنه

زمانی که خط ساسون باعث بدشکل شدن مدل لباس می شود  از الگوی بدون ساسون استفاده می شود . این الگو مناسب لباس های گشاد است

توجه :

این الگو در مدل هایی که باید حالت اندام دیده شود و فرو رفتگی ها و برجستگی ها مشخص باشد مناسب نیست

جهت رسم این الگو مراحل زیر را انجام دهید

از قسمت ۳ تا ۱۸ = یک دوم کاور جلو + ۱٫۵ سانتی متر ، از نقطه ( ۱۸ ) عمودی به بالا رسم کنید

از قسمت ۱۱ تا ۲۱ = ۰٫۷۵ سانتی متر ، از نقطه (۲۱ )به طول ۱۵ سانتی متر خطی تا نقطه ( ۲۲ ) عمود کنید

از قسمت ۱۵ تا ۲۳ = خطی از نقطه ( ۱۵ ) به طول سر شانه + ۰٫۵ سانتی متر تا نقطه ( ۲۳ ) طوری رسم شود که با خطی از قسمت ۲۱  تا ۲۲ مماس شود

مدل

اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید